#REVOLUTION FEMINIZM

Feminizm: rozbieżność walk? Co ludzie myślą o feminizmie, czyli wyniki ankiety

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i za szczere, szczegółowe odpowiedzi. Dostałyśmy też  dużo uwag ze względu na przeczucie zbyt subiektywnego podejścia do badania (zbyt sugerujące  pytania, za mało otwartości w formułowaniu itp.), więc dziękujemy za te komentarze i porady.  Przepraszamy, jeśli poczuliście się zobowiązani odpowiedzieć w jakiś kierowany sposób (nawet jeśli  dużo z was skorzystało z opcji dorzucenia informacji, niuans jest dzisiaj cenny ), lub odrzuceni od  odpowiadania przez restrykcyjny sposób pytania.  

W tej ankiecie/badaniu chodzi o poznanie różnych opinii, poruszenie refleksji (u czytelników  oraz u nas samych), wymianę myśli oraz poznanie ogólnych kierunków odpowiedzi.  

Oczywiście jesteśmy świadome tego, że pochodzą one w większości od młodych dziewczyn,  które mają podobny wiek i podobne poglądy, nie reprezentujące całej polskiej młodzieży, a co dopiero  całego społeczeństwa. Przedstawiamy fakty, próbując dowiedzieć się i zrozumieć w jaki sposób myśli  97 osób, które odpowiedziały ten kwestionariusz. Jako ludzie o własnych rozważaniach i  spostrzeżeniach, wyciągamy własne wnioski a Wy możecie wyciągnąć swoje, miłego odkrywania!  

Profilowo…  

Z dziewięćdziesięciu siedmiu osób, które odpowiedziało, 78,4% to kobiety, 20,6% to mężczyźni, 1% to osoba niebinarna.  

Wiek  

   Z nich 13% ma poniżej 18 lat. 83% ma od 18 do 30 lat. 1% ma ponad 35 lat. (Jedna osoba nie podała wieku.) 

Pochodzenie  

Czy feminizm jest dla Ciebie ważny? 

67% osób uważa, że feminizm jest im pojęciem bliskim. Z tych osób, 89% to kobiety i osoba niebinarna.  

18,6% osób wie czym jest, ale nie przykłada do niego dużego znaczenia. Z tych osób, 72% to kobiety.  

5,2% uważa, że feminizm wcale nie jest dla nich ważny. Z tych osób, 60% to kobiety.  4,1% osób jest mu obojętna. Z tych osób, 75% to mężczyźni.  

4% osób uważa, że tak jest ważny, jednak…  

  • w starym znaczeniu tego słowa,  
  • nie w formie w jakiej feminizm się wyraża, ona dzieli a nie łączy / nie w formie oferowanej przez  większość środowisk (2%),
  • jako ważnym zjawiskiem społeczny.  

Z czym kojarzy się feminizm?  

Każda ze wspomnianych 97 osób (zobacz tabelę) podała aż do pięciu słów kojarzących jej się z  feminizmem. Oto repertoria skojarzeń najczęściej ujętych w słowa.  

NB: – wyrazy złożone z wielu słów są brane pod uwagę rozdzielnie, a szczegóły ich wspólnej całości są  podane w nawiasach, aby nie denaturalizować wypowiedzi. Na przykład:  

mężczyzna: 0,1% (w tym raz „seksizm w stosunku do mężczyzn”, raz „wymuszanie na mężczyznach”) seksizm: 2 (w tym raz „seksizm w stosunku do mężczyzn”)  

Oznacza to, że słowo „mężczyzna” zostało podane 5 razy na 458 skojarzeń, trzy razy jako jedno słowo,  raz w wyrazie „seksizm w stosunku do mężczyzn” i raz w wyrazie „wymuszanie na mężczyznach”.  

„Seksizm” został podany 2 razy, raz jako jedno słowo a drugi w wyrazie „seksizm w stosunku do  mężczyzn”  

– wyrazy bardzo bliskoznaczne są zgromadzone w jedno słowo, aby wyartykułować esencję  skojarzenia. Na przykład:  

Aktywizm: 2 (w tym raz „aktywistki”) 

Słowa pojawione się więcej niż dwa razy: 

Z „feminizmem” najczęściej przyszły na myśl wyrażenia…  

1. równość: 10,5% wyrazów (czyli 48 na 458),

2. kobiety: 7,4% (w tym raz „głównie kobiety”, raz „priorytetowe traktowanie kobiet”, raz  „ważność kobiet”, raz „emancypacja kobiet”, dwa razy „prawa kobiet”),

3. wolność: 6,7% (w tym raz „wolność seksualna”, raz „wolność wyboru”, raz „wolność słowa”) 4. siła: 6,5% (w tym raz „siła skierowana na zły target”),

5. walka: 5,9% (w tym raz „walka z wiatrakami”, raz „niekończąca się walka”, raz „bezsensowna  walka”),

6. równouprawnienie: 3,9%.

Następnie wspominało się głównie (~3,9%) o prawach, niezależności (w tym raz  „samodzielność”, raz „samowystarczalność”), szacunku, wsparciu, wyborze, aborcji, akceptacjikobiecości, odwadze, wspólności (w tym raz „jedności”, raz „wspólnie”, raz „razem”, raz  „wspólnota”, raz „współpraca”, raz „współdziałaniem”, raz „więź”, raz „człowiek”, raz  „obywatelstwo”), aktywizmem (raz „demonstracje”, raz „protesty”, raz „głośny”, raz „dążeniem do  celu”, raz „działanie”, raz „ruch społeczny”, raz „ambicja”, raz „determinacja”, raz „zaradność”, raz  „zaangażowanie”).  

Często (0,3% – 3,9%) wspominano również: siostrzeństwo (w tym raz „sisterhood”),  mężczyznę, (w tym raz „seksizm w stosunku do mężczyzn”, raz „wymuszanie na mężczyznach”, raz  „#killallmen”), sprawiedliwość, edukacje (raz „nauka”), konieczność (w tym raz „podstawa”,  „słuszność”, „moralność”, raz „potrzebny”, raz „prawda”), radykalizm (raz „wojna”, raz „nazizm”,  raz „destrukcja”, raz „kłamstwo”, raz „#killallmen”, raz „orwellowski”, raz „ojkofobia”, raz  „jednostronność”), bezpieczeństwo, dumę, zmianę, swobodę, solidarność, miłość,  niezrozumienie, kontrowersyjność, głupotę (raz „ciemnota”) równowagę (w tym raz „granice”,  raz „balans”), histerie (raz „fanatyzm”, raz „paranoja”, raz „awantura”, raz „adoracja”, agresje oraz  nienawiść. 

W mniejszym stopniu (~0,3%) feminizm bezpośrednio kojarzył się z:  

seksizmem (w tym raz „seksizm w stosunku do mężczyzn”, raz „szowinizm”), traktowaniem,

poczuciem własnej wartości, tolerancją, spełnieniem, inkluzyjnością, pięknem,  różnorodnością (w tym raz „zróżnicowaniem”, raz „niejednostronność”), 

nierównością (raz „niesprawiedliwością”), 

głosem, stereotypami, polityką, pensjami (w tym raz „równe pensje”, raz „pay gap”),  patriarchatem, roszczeniowością, strachem, wandalizmem, emancypacją (raz wyzwoleniem),  dyskryminacją, sufrażem (w tym raz „demokracja”, raz „sufrażystki”), 

– możliwościami (raz „szansa”, raz „pomoc”, raz „inspiracja”).  

Najrzadziej (<0,2%) zostały użyte wyrażenia:  

Ania nie Anna, Emma Watson,

godność, girlboss,

– praca,

– powstanie, 

– LGBT, gender,

– neo-marksizm, progresywizm,  

– szowinizm,  

– ironia, 

– empatia,  

– spodnie, 

– weganizm, 

– toxic masculinity, 

– „Moja pusia nie dla Jarusia”.

Czy masz raczej pozytywne czy negatywne odczucia związane z tym  słowem? 

– 68% osób ma pozytywne odczucia z feminizmem.

* pozytywne w teorii, negatywne w praktyce – „mieszane, sama idea jest pozytywna, ale wykonanie  często zawodzi” / „Pozytywne z poglądem, negatywne z aktywistkami” / „Mieszane, bo wierzę w założenie, ale potrafi być bardzo źle nacechowane”  

* negatywnie ze względu na odczuwanej zmianie serca ruchu, anihilowaniu różności między  płciami, lub mieszania feminizmu z prawem do aborcji (= zależy jaki) – „Jestem za równym  

traktowaniem kobiet i mężczyzn niezależnie od wieku – dzieci poczęte też mają prawo do życia tak  samo jak ich rodzice.” / „Zależy od kontekstu, historycznie jak np. Kobiety zaczęły pracować, aby pomóc w czasach wojny uważam, że feminizm był pozytywny, dzisiaj jak niektóre walczą, aby zabijać  nienarodzone dzieci i być uważane za takie jak mężczyźni to uważam za złe bo każda płeć jest inna, fizycznie i nie tylko i do innych rzeczy jest stworzona” / „Niby pozytywne, ale szkoda, że nie wszyscy  rozumieją feminizm w ten sam sposób. Wydaje mi się, że nie polega on na wyższości kobiet nad mężczyznami, jak niektórzy błędnie twierdzą.” / „Nowe nurty feministyczne mnie odstraszają, choć popieram oryginalne kierunki.” / „Słowo feminizm z dnia na dzień ma coraz bardziej pejoratywne znaczenie z naszej społeczności. Hasła o zamianie ról „Faceci do garów kobiety do pracy” powodują, że robi  mi się smutno i niedobrze jednocześnie. Dlatego nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym walczyć o równość praw w świecie, ale z dnia na dzień feminizm jest dla mnie bardziej negatywnym stwierdzeniem niż pozytywnym.” / „Moja wizja feminizmu jest ekstra. Ale to, jak feminizm wyobraża sobie wiele kobiet jest przerażające.” / Zależy w jakiej sytuacji / „Historycznie mam pozytywne  odczucia, ale współcześnie częściej spotykam się z odłamami ekstremizmu.” 

* negatywne ze względu na negatywny wizerunek oddany przez media – „Chciałabym mieć  pozytywne, jednak obraz budowany przez główne twarze polskiego feminizmu jest prze mnie odbierany za negatywny” / „Mam stosunek ambiwalentny. Ale moje odczucia są raczej negatywne w stosunku do formy feminizmu widocznego w mediach.” / „Jest ono źle przedstawiane w Polsce, przez co  odczucia są mieszane”  

* „dla mnie osobiście jest to pozytywne odczucie, przypomina mi się jednak sytuacja, kiedy,  ktoś mi wytykał bycie feministką i robi mi się bardziej smutno” 

– 14% ma raczej negatywne odczucie z feminizmem

Czy uważasz, że problem nierówności płci jest nadal obecny?

– 83% osób uważa, że problem nierówności płci jest nadal obecny w obie strony (my, oraz dwie inne  osoby, podkreślamy).

– 10% osób uważa, że problem nierówności płci nie jest nadal obecny.  

– 6% osób nie wie, czy problem nierówności płci jest nadal obecny.  

N.B: jedna osoba uważa, że „nie ma braku równouprawnienia, a seksizm i dyskryminacja nie są z tym słowem równoznaczne”. 

Czy uważasz, że feminizm nadal jest dzisiaj potrzebny? 

– 88% osób uważa, że feminizm nadal jest dzisiaj potrzebny. 

– 10% osób uważa, że feminizm nie jest już dzisiaj potrzebny. 

– 2% osób nie wie, czy feminizm jest dzisiaj potrzebny. 

Czy uważasz, że termin ”feminizm” jest ograniczający/niedostoso wany do dzisiejszych problemów? 

– 45% osób nie uważa terminu „feminizm” za ograniczającego/niedostosowanego do dzisiejszych problemów.

– 31% osób może uważa termin „feminizm” za ograniczający/niedostosowany do dzisiejszych problemów.

– 22% osób uważa termin „feminizm” za ograniczający/niedostosowany do dzisiejszych problemów N.B: pojedyncze osoby uważają, że:  

* „feminazizm jest odpowiedni”  

* „Zależy jak rozumiemy feminizm” 

* „Równość nigdy nie będzie „niedostosowana” ale są osoby które nawet z najlepszej rzeczy potrafią  zrobić syf do osiągania własnych korzyści” 

* „jest zbyt szeroko zakrojony; w dzisiejszych czasach feminizm powinien skupić się na zmianie men talności, a nie wprowadzaniu sztucznej równości przez np. Parytety”  

* „Zależy jakich problemów. Głodu, wojny, energii na świecie, pogody, klimatu” 

* „Na szczęście doszliśmy już do momentu, kiedy w feminizm włącza się dobrostan nie tylko ludzi, ale  i zwierząt, co uwzględnia się w ekofeminizmie. Ta terminologia nie jest jeszcze niestety powszechna,  a przekonanie, że feminizm ogranicza się do walki o prawa kobiet gatunku homo sapiens, jest bardzo popularne. Uważam, że jest to ogromny problem, gdyż ludzie uważający się za feministów, często  nieświadomie, kupują mleko, czy mięso powstałe w wyniku gwałtów zwierząt hodowlanych czy wyzy sku samic, które są np. zmuszane do rodzenia nienaturalnie dużej ilości dzieci.” (12 lat) 

Czy doznałxś kiedyś nieprzyjemności ze względu na płeć? 

– 75% osób doznało kiedyś nieprzyjemności ze względu na płeć. W tym 86% to kobiety i osoba niebi narna i 13% to mężczyźni.  

– 25% osób nie doznało nigdy nieprzyjemności ze względu na pleć. W tym 60% kobiet a 40% mężczyzn.  

– NB: jedna osoba podkreśliła, że „tak, feministki w żałosny sposób obwiniają mnie za całe zło świata”  a druga, że „tak jakby, podczas rozmowy”.

Jeśli feminizm jest według Ciebie potrzebny, to w jakim wieku  zdałxś sobie z tego sprawę? Pamiętasz okoliczności, mógłxś je opisać? 

Większość osób stwierdza, że to zapewne było w wieku nastoletnim (między 13-18 lat), gdy się zaczynało brać świadomość świata, zadawać pytania i dostrzegać nierówności płciowe. Niektóre z  kobiet miało przykre doświadczenia w tym okresie (na przykład, gdy miała 13 lat jedna dziewczyna poszła do sklepu, w którym zaczepił ją dorosły mężczyzna, patrzył na nią w „obrzydliwy sposób a później złapał za pośladki”, lub inna, gdy miała 17 lat „zdała sobie sprawę, że dotyk mężczyzny nie jest zawsze dobry”), odkryło wartościowe informacje poprzez media społeczne czy książki, lub zostało zrewoltowane przez politykę własnego kraju. Mężczyźni podali dwie konkretne sytuacje, też w okresie siedemnastoletnim, gdy w nowej klasy złożonej z głównie mężczyzn zaobserwowany został stosunek do kobiet, kiedy ich nie ma w pobliżu oraz gdy chłopak doświadczył cierpień ofiary gwałtu.  

Wiele z kobiet po raz pierwszy doświadczyła nieprzyjemności również w młodszym wieku,  przy takich błahostkach jak „typowych końskich zalotach”; wspinaniu się po drzewach i plotach z kolegami i koleżankami i uwadze od mamy, gdy sukienka się zerwała; nauczycielkach i nauczycielom w  szkołach którzy faworyzowali chłopców lub wyrażali wtrącenia sugerujące lepsze kompetencje u innej płci; mówienie ze się nigdy nie będzie mogło uprawiać sportu zawodowo ponieważ jako kobieta nie będzie się miało wystarczająco siły itd.”.  

Dużo osób jednocześnie nie pamięta, kiedy dokładnie lub uważa, że nie było „przełomowego”  momentu. Z nich wielu stwierdza, że tak naprawdę był to światopogląd naturalny, lub konsekwencja  własnej samoakceptacji, jednakże będąc dzieckiem nie wiedziało się, że to ma nazwę.  

Mniejsza ilość osób wspomina dodatkowo lekcje historii czy Wiedzy o Społeczeństwie w szko łach, na której się omawiało między innymi różnice płac, bynajmniej podkreślane są braki edukacji na  temat.  

Czy mężczyźni patrzą negatywnie na feministki? 

– 48% osób uważa, że mężczyźni patrzą negatywnie na feministki.

– 44% osób uważa, że to zależy od mężczyzn, od sytuacji, od osoby, lub że w niektórych przypadkach  jest to spojrzenie negatywne uzasadnione. W nich wielu podkreśla, że często feministki patrzą nega tywnie na mężczyzn.  

– 4% osób nie uważa, że mężczyźni patrzą negatywnie na feministki.

– 3% osób nie ma zdania na ten temat.  

Czy dzisiejszy feminizm próbuje wymazać wszelkie tożsamości związane z płcią? 

– 50% osób nie uważa, że feminizm próbuje wymazać wszelkich tożsamości związanych z płcią – 29% osób uważa, że to zależy, nie ma zdania, nie wie lub nie zrozumiało pytania.

Czy kobiety zarabiają mniej od mężczyzn w niektórych zawodach, tylko ze względu na płeć? 

– 55% osób twierdzi, że w niektórych zawodach kobiety zarabiają mniej od mężczyzn tylko ze względu na płeć. 

– 35% osób nie jest w stanie podać binarnej odpowiedzi i twierdzi, że trudno powiedzieć.  

– 10% osób nie twierdzi, że w niektórych zawodach kobiety zarabiają mniej od mężczyzn tylko ze  względu na płeć.

Czy według Ciebie jest jakaś typowo męska praca, której nie wy pada robić kobietom? 

– 73% osób nie uważa, że jest jakaś typowo męska praca, której nie wypada robić kobietom.

– 13% osób uważa, że jest jakaś typowo męska praca, której nie wypada robić kobietom * jedna osoba precyzuje: „Drag Queen”.

– 12% osób uważa, że „wypada” nie jest tu odpowiednim słowem (dużo prac wymaga większą „biolo giczną” siłę, muszą one być bezpieczne dla tych ktxrzy je realizują oraz dla innych, istnieją niektóre  oczekiwania, z których trudno się uwolnić…).

Czy popierasz aktualne Prawo Aborcyjne w Polsce? 

– 85% osób nie popiera aktualnego Prawa Aborcyjnego w Polsce

-13% osób popiera aktualne Prawo Aborcyjne w Polsce

– 2% osób nie wie czy popiera aktualne Prawo Aborcyjne w Polsce 

Czy wiesz czym jest kultura gwałtu?

Czy uważasz że naszym światem rządzą mężczyźni? 

Czy kobiety powinny się malować?  

Jaka była/byłaby Twoja reakcja na seksistowskie komentarze w sto sunku do bliskiej Ci osoby? 

Dużo osób (15), poczuło dyskomfort, ale nic z tym nie zrobiło. Większość (65), uważa, ze po stawiłaby się w obronie osoby, nawet jeśli miałoby to skutkować kłótnia. Zaznaczona była 2 razy zależność od sytuacji.  

Czym jest dla Ciebie feminizm?

Jest to dla mnie równouprawnienie, każdy niezależnie od płci ma takie sama prawa i możliwości <3 

Feminizm jest dla mnie równouprawnieniem, czyli dawaniem takich samych praw, za równo kobietom i mężczyznom. Według mnie niezależnie od płci każdy ma prawo o  sobie decydować czy zachowywać się w sposób dla niego dobry. Nic nie jest damskie  czy męskie, wszystko jest dobre, jeżeli Ty sam czujesz się z tym dobrze. 

Feminizm jest dla mnie walką o równość i szacunek. 

Fundamentem relacji z innymi. 

Ruchem, który uświadamia społeczeństwie, że świat nie kończy się tylko na białym mężczyźnie. 

Ruchem, który walczy o równe prawa kobiet i mężczyzn. 

feminizm to dla mnie w większości po prostu równość i wolność. 

Równouprawnieniem zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdej płaszczyźnie życia. Nie powinno być takiego pojęcia, równość płciowa po prostu powinna być, bez żad nego upominania się o to. 

Walka o równość którą patriarchat nam uniemożliwił.

Równym traktowaniem.  

Jest dla mnie ruchem który walczy z nierównościami płciowymi.

Zdecydowanie źle rozumianym pojęciem.  

Ogół działań mających zapewnić równość wszystkich płci.

Jest przypomnieniem o sile kobiet, o tym, że każda z nas ma głos i nie wolno bać się  go używać. 

feminizm to podejście do życia, w którym staramy się niwelować nie równości, żeby żyło nam się wszystkim lepiej – i kobietom, i mężczyznom. 

Feminizm jest jednym z ruchów społecznych, który dąży do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 

Feminizm jest walką o wolność kobiet.  

Przede wszystkim przejawia się on dla mnie w braku dyskryminacji płciowej (wszyst kich płci, nie tylko żeńskiej). 

Feminizm to sprzeciwianie się dyskryminacji kobiet bądź ich ograniczania ważny element życia.

Równość szans obu płci. 

Feminizm jest dla mnie siłą, która wspiera wszystkie kobiety wiem że nie jest tylko  damska, mężczyźni też się zaliczają, ale no to dla mnie duże wsparcie.

Feminizm jest dla mnie walką o prawa i wsparciem dla wszystkich osób z waginami.

Walką o kobiety.

Walką o zrównaniu ról kobiety i mężczyzny w kulturze i społeczeństwie.

To dążenie do wyrównania szans pomiędzy płciami. 

Dla mnie to pojęcie to duma z bycia kobieta i walka o takie same prawa jak mężczyźni.  

Dla mnie feminizm jest pełnym wyswobodzeniem kobiet spod męskich rządów, bycie  niezależnymi przez kobiety i zrozumieniem, że wszystko na świecie jest tak samo dla  mężczyzn jak i dla kobiet. 

Walka o kobiety i ich prawa i obowiązki.  

Feminizm to ruch prowadzący to wyrównania różnic płci i pokazania kobiecej wartości.  

Szansą na godne życie. 

To postrzeganie kobiet jako równych wobec mężczyzn, na wielu płaszczyznach

Feminizm dla mnie jest umiejętnością pokazywania światu że kobiety potrafią tyle  samo co mężczyźni i brakiem wiary w stereotypy  

Feminizm jest dla mnie wyrównaniem szans, nie tylko dla kobiet, ale też dla mężczyzn.

Jest dla mnie upominaniem się o równość praw kobiet wobec mężczyzn, jak również  społecznych oczekiwań (łamanie stereotypów) 

Czymś ważnym czego niestety prawie nie ma wokół nas. 

Feminizm dla mnie jest zmianą, która poprawi jakość życia wszystkich ludzi na lepsze Feminizm jest dla mnie pojęciem opisującym grupę osób, które chcą działać i robią to  dla wszystkich których prawa są nierówne.  

Dialogiem, który ma na celu uświadomienie wszystkim grupom społecznym pewnych  luk pomiędzy sposobem traktowania mężczyzn a sposobem traktowania kobiet oraz  próbą zlikwidowania tych luk 

równe traktowanie obu płci 

Mimo, że mamy XXI wiek to feminizm niestety kojarzy mi się z męskim szowinizmem i  ciągłą walką kobiet. 

Feminizm pozwala kobietom pokazać ich siłę, że są niezależne i potrafią same myśleć i  decydować o swojej karierze, wyborach życiowych , pozwala nam kobietom być sobą i  chodzić dumnie z podniesiona głowa, walczyć o takie sama prawa jakie maja inni na  całym świecie  

Jest waleczniej o swoje prawa, jednak znane „aktywistki” są strasznymi hipokrytkamj Feminizm definiuję jako równe prawa pomiędzy płcią męską, a żeńską To walka kobiet o swoje prawa.  

Feminizm kojarzy mi się z równością traktowania obu płci na wielu płaszczyznach ży cia samej jednostki, jak i funkcjonowania jej w społeczeństwie 

Feminizm dla mnie to ruch i idea, które dążą do zmiany postrzegania kobiet w społe czeństwie, stawiając znak równości między kobietami, a mężczyznami.  Czymś pozytywnym i ważnym szczególnie we współczesnej Polsce. Feminizm jest dla mnie walką o stworzenie świata, w którym płeć nie decyduje o tym,  jak ludzie powinni się zachowywać, co robić, kim być  

Walka o równość płciową wobec kobiet 

Zależy od spojrzenia. Dla mnie zdrowy feminizm to dbanie o miejsce kobiet w społe czeństwie, ich dobro i dostrzeganie tego, że są różne od mężczyzn. Całkowicie jednak  nie zgadzam się z tym, jak wygląda współczesny feminizm, czyli walka o traktowanie  kobiet w sposób wyjątkowy (jak np. dodatkowe punkty podczas niektórych rekrutacji 

(ja bym nie chciała być tym mężczyzną, którego kobieta nie dała rady wynieść z pło nącego budynku, ale została strażakiem, bo miała mniejsze wymagania sprawno ściowe podczas rekrutacji), dodatkowe prawa, brak uwzględniania stanowiska i praw  mężczyzn w niektórych decyzjach (jak np. decyzja o życiu ich dziecka)), czy równy męż czyznom we wszystkim (jesteśmy inne i traktowanie obu płci tak samo, spowoduje ka tastrofę.  

Feminizm jest dla mnie ważną kwestią w życiu, dzięki której coraz więcej ludzi przeko nuje się, że warto walczyć o równe prawa.  

Jest to walka o równość płci 

Obecny feminizm według mnie skupia się na podziałach, szuka problemów tak gdzie  ich nie ma, nie skupia się na tym co ważne, feminizm nie jest egalitaryzmem choć za  taki się podaje. 

Feminizm jest dla wszystkich, nikt lepszy nikt gorszy.  

Równouprawnienie i możliwość wyboru, zarówno w sferze domowej, społecznej jak i  w miejscu  

Feminizm to postawa, której założeniem jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn w  każdej dziedzinie życia. 

Siła kobiet  

Feminizm jest dla mnie czymś, co powinno być dla każdego naturalne. Kiedyś był walką o równe szanse. Dziś jest walką o uprzywilejowanie. Ruch społeczno-polityczny mający na celu zapewnienie równość płciową. Feminizm jest dla mnie świadomym wyborem o moim życiu oraz wolności i samodziel nym podejmowaniu decyzji przez wszystkie kobiety. 

równouprawieniem kobiet i mężczyzn, brak wykluczenia 

denerwuje mnie  

Zakłamaną ideologią sfrustrowanych głupich ludzi 

Dążeniem do równości wszystkich płci. 

Dla mnie jest to miłość do kobiet, dawanie kobietom możliwość wypowiedzenia się i  głosu jak i szacunek do życia jej, czy jest singielką czy ją i jej dzieci jak jest mamą.  Bardzo dobrym ruchem który w obecnych czasach poszedł w złą stronę. Działaniem na rzecz wszystkich kobiet oraz osób z macicami, obalenie patriarchatu  oraz innych ograniczających je struktur  

W założeniach szczytną ideą, w praktyce opresją  

Feminizm jest dla mnie ruchem który ma na celu wyswobodzić kobietę ze wszystkich  zadań którymi została obdarzona w dniu stworzenia, dzięki promowaniu wolności w  wielu dziedzinach.  

Jest częścią życia społecznego  

Współczesny feminizm to neomarksistowska ideologia, która zastąpiła robotników  kobietami. 

Jest to dążenie do zachowania równouprawnienia dla kobiet i mężczyzn, szanując  przy tym obie płcie 

Niepotrzebną dziś ideologią, która bezsensownie kłóci kobiety z mężczyznami, niszczy  kobiecość szkodząc samym kobietom 

Feminizm to wiara w siłę kobiet i ich równość wzglądem mężczyzn (i wszystkich innych  osób płci), a co za tym idzie obalenie patriarchatu

Nie mam sprecyzowanej definicji feminizmu, na każdym etapie życia jest inna- współ gra z moimi potrzebami. Na ten moment feminizm jest dla mnie szacunkiem i równo ścią dla obydwu płci. Jest to współpraca między kobietami a mężczyznami. 

Brak szacunku kobiet do samych siebie, próbą zniszczenia jednej z ważnych ról kobiety Walka o zrozumienie i zaakceptowanie niesamowitych kobiecych możliwość oraz o  równość. 

Walką, która trochę nie ma sensu  

Ruch społeczny mający na celu wprowadzenie równości płci. 

feminizmu dla mnie to po prostu szacunek do innych osób, nie skreślanie ich ze  względu na pochodzenie czy orientacje.  

Feminizm jest ruchem, który dba o równość kobiet. 

Feminizm to walka o równość wobec prawa kobiet i mężczyzn 

Aaaaaa 

Feminizm to walka o równe traktowanie kobiet i mężczyzn w patriarchalnym społe czeństwie.  

Feminizm to równe prawa wobec kobiet i mężczyzn.  

Ciekawość względem mężczyzn 

Potrzeba dominacji kobiet i obrażalstwo.  

Kobiety, które zamiast walczyć równość krzyczą, żeby krzyczeć 

A dla Ciebie, czym jest „feminizm”? Z czym się zgadzasz a z czym nie?  Mamy nadzieje, że ta ankieta pomogła Wam odkryć inne punkty widzenia oraz rozwinąć  własne refleksje. Powtarzam, że tu nie chodziło pierwotnie o zdobycie precyzyjnych statystyk  naukowych stricte sensu, ale poznanie polisemiczności „feminizmu”, otwarcie perspektyw na jego  temat, i pokazanie, że jest on ruchem różnorodnym i dynamicznym. To, że wiele osób nie zgadzało się  z binarnymi opozycjami cudownie to demonstruje. Oczywiście najlepiej byłoby abyśmy wszyscy  usiedli przy stole i wymienilibyśmy opiniami na żywo, próbując dojść do zrozumienia bliźniego i  sprawiedliwości. Niestety, czasami trzeba zacząć od kilku słów na ekranie, tak jak zaczynaliśmy kiedyś  od listów, od kilku znaków na pergaminie lub rysunków na skale. Zachęcam do korzystania z tego  magazynu, aby poszerzyć swoje horyzonty, zagłębić się w skomplikowane tematy i pomysły, i znaleźć  ścieżkę, która należy do Ciebie, do yourself. Na pewno jest to miejsce, które osobiście będę  wykorzystywała do wszelkich wątpliwości, odkryć, wahań, wzburzeń szczęścia, ekscytacji, oraz  gniewu, ostatecznie – rozwoju. A ta ankieta jest tylko pierwszym krokiem w od